HK.dk logo

2-årsreglen og skattefri præmie

 |  A-kassen

2-årsreglen belønner dig, der bliver et par år mere på arbejdsmarkedet, efter du har nået efterlønsalderen.

For at opfylde 2-årsreglen, skal du:

 • have fået et efterlønsbevis
 • vente med at gå på efterløn til mindst 2 år efter, at den periode dit efterlønsbevis har virkning fra.
 • fra det tidspunkt dit efterlønsbevis gælder, skal du mindst have arbejdet 3.120 timer (som fuldtidsforsikret). Er du deltidsforsikret, skal du have arbejdet mindst 2.496 timer.
 • ikke have fået delpension.
 • selv om du skifter status fra deltids- til fuldtidsforsikret efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kun opfylde beskæftigelseskravet på 2.496 timer.
 • som selvstændig erhvevsdrivende, have drevet virksomhed i mere end 30 timer om ugen. 

 

Fra du får dit efterlønsbevis, til du kan begynde at optjene skattefri præmier, er der nogle særlige betingelser, der skal være opfyldte. Reglerne for optjening af skattefri præmie afhænger af, hvornår du er født, og din forsikringsstatus.

 

Er du født før den 1. juli 1959, er der 2 betingelser, du skal opfylde. Dels skal du vente en periode, og dels skal du minimum have arbejdet i et vist antal timer, inden du begynder at optjene de skattefri præmier. Denne periode kaldes ”udskydelsesperioden”.

 

I tabellen kan du se, hvilke regler der gælder for dig:

 

Født i perioden Fra du har fået dit efterlønsbevis, til du kan begynde at optjene præmier, skal du mindst vente Og så mange timer skal du, som fuldtidsforsikret, mindst arbejde, inden du kan optjene præmier Og så mange timer skal du, som deltidsforsikret, mindst arbejde, inden du kan optjene præmier
1. juli 1959 eller senere

0 år

0 løntimer

0 løntimer

1. januar 1959 - 30. juni 1959

½ år

780 løntimer

624 løntimer

1. juli 1956 - 31. december 1958

1 år

1.560 løntimer

1.248 løntimer

1. januar 1956 -30. juni 1956

1½ år

2.340 løntimer

1.872 løntimer

Før 1. januar 1956

2 år

3.120 løntimer

2.496 løntimer

 

Satser og præmiebeløb

I tabellen kan du se, hvor meget en enkelt eller flere præmier udgør:

 

Skattefri præmie oversigt med satserne for 2018 Fuldtid Deltid
1 præmieportion

13.416 kr.

8.944 kr.

2 præmieportioner

26.832 kr.

17.888 kr.

3 præmieportioner

40.248 kr.

26.832 kr.

4 præmieportioner

53.664 kr.

35.776 kr.

5 præmieportioner

67.080 kr.

44.720 kr.

6 præmieportioner

80.496 kr.

53.664 kr.

7 præmieportioner

93.912 kr.

62.608 kr.

8 præmieportioner

107.328 kr.

71.552 kr.

9 præmieportioner

120.744 kr.

80.496 kr.

10 præmieportioner

134.160 kr.

89.440 kr.

11 præmieportioner

147.576 kr.

98.384 kr.

12 præmieportioner

160.992 kr.

107.328 kr.

 

Den skattefri præmie bliver først opgjort og udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Du skal søge om udbetaling af skattefri præmie. Du kan søge fra den dato, du når din folkepensionsalder. Du finder blanketten ”Udbetaling af skattefri præmie” på Mit HK.

 

Hvis jeg først har fået efterlønsbeviset senere end min efterlønsalder

Du kan først starte med at opfylde udskydelsesperioden fra du har fået dit efterlønsbevis. Hvis du får dit bevis senere end din efterlønsalder, vil den periode, hvor du kan optjene skattefri præmie, blive afkortet.

 

Hvis jeg ikke når, at arbejde det antal timer jeg skal i udskydelsesperioden

Du kan godt bruge længere tid på, at optjene det antal timer, der skal til, for at du kan nå op på det timeantal, der er nødvendigt, før du begynder optjeningen af de skattefrie præmier. Men hvis du først er gået på efterløn, kan du ikke længere bruge eventuelle arbejdstimer til at opfylde ’timekravet’.

 

Der kan kun udbetales præmie, for hver gang du har 481 løntimer

Hver gang du har arbejdet 481 løntimer svarende til 3 måneders fuldtidsarbejde (37 timer om ugen), optjener du én fuld præmie.

Eksempel: Har du f.eks. arbejdet 1.225 timer inden pensionsalderen, kan du få udbetalt 2 præmier. 481 x 2 = 962 løntimer. De resterende 263 løntimer er ikke nok til at få udbetalt endnu præmieportion.

 

 • Højere efterløn

  Hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder betingelserne for ovennævnte 2-årsreglen, har du ret til en efterlønsats på op til den højeste efterlønssats (dog højst 90 % af din løn).

  Du kan se satserne her

 • Mindre modregning for pensioner
  Opfylder du betingelserne for 2-årsreglen, skal der i din efterløn kun modregnes for løbende udbetalte pensioner, der har været led i dit ansættelsesforhold. Har du fået udbetalt pension i perioden fra dit 60. år og indtil din efterlønsalder, skal dette beløb også modregnes. For dig, der er født 1. januar 1956 eller senere, gælder andre regler. Du vil blive modregnet for alle dine pensioner, uanset om du opfylder 2-årsreglen eller ej, når du går på efterløn.

 • Skattefri præmie

  Opfylder du betingelserne for 2-årsreglen, kan du også optjene arbejdstimer til den skattefri præmie. Du kan optjene til den skattefri præmie indtil den dag, du når din folkepensionsalder.

 • Udregningen

  Du optjener 1 præmieportion for hver gang, du har haft 481 timers arbejde. 1 præmieportion er på 13.416 kr. for medlemmer med ret til præmie som fuldtidsforsikret og 8.944 kr. for medlemmer med ret til præmie som deltidsforsikret (2018).

  Du kan højst medregne 5.772 timer (12 kvartaler á 481 timer), og vi modregner for timer, som du har fået udbetalt i efterløn eller dagpenge indtil du bliver folkepensionist. Dette gælder både for fuldtids- og deltidforsikrede.  

  Husk du skal have bopæl og arbejdet skal udføres i Danmark, Færøerne eller Grønland, i et andet EØS-land eller i Schweiz. 

 • Sådan får du præmien udbetalt

  Du skal indsende blanketten "Udbetaling af skattefri præmie – 65 år".

 • Præmien bliver forældet

  Den generelle forældelsesfrist på 3 år gælder også for skattefri præmie.

  Har du ret til at få udbetalt en skattefri præmie, har du altså en frist på 3 år til at anmode om at få præmien udbetalt. Fristen gælder fra dagen efter, at du når din folkepensionsalder.


Efterløn

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket i dag

Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Lukket i dag

Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket i dag
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Lukket i dag
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk